Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Vrátenie alebo výmena tovaru je u nás jednoduchá. Nesadla Vám veľkosť alebo z nejakého iného dôvodu chcete vrátiť tovar? Prinášame Vám jednoduchý postup, ako postupovať pri výmene, vrátení alebo reklamácii tovaru. Odporúčame našim zákazníkom pre rýchlejšie vybavenie využiť možnosť odoslať jednoduchý elektronický formulár - vďaka, ktorému už nemusíte viac tlačiť žiadne dokumenty a ručne vypisovať údaje.

Často kladené otázky a odpovede

Na akú adresu mám zaslať tovar späť?

Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 

Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 
Vlček servis, s.r.o.
Oravský Podzámok 170
027 41 Oravský Podzámok

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu  VLČEK servis, s.r.o., Oravský Podzámok č. 170, alebo e-mailom na našu adresu info@vlcekservis.sk.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete stiahnuť kliknutím SEM. Využiť môžete taktiež elektronický formulár na Odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napr, e-mailom)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. 
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Tovar nám zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (Kupujúci).   

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 Formulár (.PDF, .DOC)

Stiahnuť v .PDF        Stiahnuť v .DOC
(.pdf)       (.doc)